Wednesday, 28 Feb 2024

Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng các nội dung trên wbesite Financez.org bạn phải chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sử đụng được chúng tôi đặt ra. Nếu bạn không chấp nhận hoặc cố tình vi phạm những điều khoản sử dụng này thì cần ngay lập tức dừng việc truy cập, hoặc chúng tôi sẽ có những giải pháp để ngăn chặn sự truy cập và vi phạm của bạn đối với trang website.

Truy cập Financez.org

Đối với quyền truy cập thì bạn cần lưu ý:

 • Truy cập vào đọc thông tin, lướt web bạn hoàn toàn có thể
 • Truy cập vào website với tư cách người chỉnh sửa: Bạn không thể nào thực hiện quyền truy cập này, cũng không được phép tìm những giải pháp cố truy cập vào hệ thống để chống phá. Chỉ có những ai được cấp quyền edit, quyền admin bởi đội ngũ quản lý Financez.org mới được phép truy cập chỉnh sửa.

Quyền sở hữu trí tuệ

Những nội dung được chúng tôi chỉnh sửa và biên tập lại đăng tải lên website là những bài viết mang dấu ấn cá nhân, là thời gian và kiến thức của đội ngũ biên tập. Vậy nên để tôn trọng người biên tập cũng như quyền sở hữu trí tuệ, bạn không được phép sao chép lại nội dung của chúng tôi để đăng tải ở những trang website hoặc các kênh thông tin khác.

Thương hiệu

Thương hiệu Financez.org đã được chúng tôi đăng ký, vậy nên bạn không được phép sử dụng thương hiệu này với những mục đích khác. Không mạo nhận, không sử dụng thương hiệu này cho các mục đích cá nhân, kinh doanh cũng như lừa đảo.

Hành vi nghiêm cấm

Khi sử dụng và truy cập Fianncez.org bạn không được phép:

 • Tìm cách chống phá, hack tài khoản thay đổi nội dung được chúng tôi biên tập
 • Không sử dụng, mạo danh Financez.org để lừa đảo
 • Không sử dụng các từ ngữ thô tục, xúc phạm danh dự, danh phẩm người khác
 • Không sử dụng ngôn từ mang tính chất cưỡng ép, đe dọa
 • Không có những hành vi khiêu khích, chống phá, lôi kéo các đối tượng khác vi phạm pháp luật
 • Không bàn luận các nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các hoạt động trái pháp luật

Đóng góp của thành viên

Bạn có quyền đóng góp ý kiến cá nhân của mình để Financez ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Nhưng cần đảm bảo, đóng góp với mục đích tốt, không được phép sử dụng ngôn từ để tấn công:

Hành vi cấm khi thực hiện đóng góp:

 • Xúc phạm, chửi bới
 • Đe dọa
 • Sử dụng ngôn từ không phù hợp

Vi phạm bản quyền

Nếu trường hợp bạn thực hiện hành vi sao chép, sử dụng các nội dung của chúng tôi khi chưa được cho phép, thực hiện đăng tải lên các website khác chúng tôi sẽ gửi yêu cầu lên hệ thống của Google, phản hồi về vấn đề nội dung bị sao chép. Để tránh bị mất bài, gỡ bài bởi Google, bạn cần tuân thủ điều khoản về bản quyền được chúng tôi đề ra.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi hoạt động mục đích chính là chia sẻ thông tin và kiến thức, không thực hiện các hoạt động kinh doanh trên website. Không kinh doanh bất kỳ sản phẩm, dịch vụ tài chính nào, vậy nên miễn trừ trách nhiệm pháp lý với các hoạt động sau:

Các đường link liên kết bên thứ 3

Chúng tôi không đảm bảo 100% các đường link được liên kết trong website là an toàn. Vậy nên nếu bạn chấp nhận click vào các đường link này sẽ phải tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bên thứ ba.

Các khoản đầu tư

Những nội dung được Financez.org chia sẻ chỉ mang tính cá nhân, thông tin chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích hay hướng dẫn cho bất kỳ cá nhân nào đầu tư. Việc bạn tuân theo hay áp dụng thông tin có bất kỳ vấn đề thua lỗ hay gặp vấn đề lừa đảo nào, Fianncez.org miễn trừ trách nhiệm, không can thiệp hỗ trợ giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

Các sản phẩm vay vốn

Những thông tin về các gói vay vốn được cung cấp trên website chỉ mang tính tham khảo, Financez.org không đưa ra bất kỳ lời khuyên lựa chọn sản phẩm vay vốn nào. Các hoạt động vay vốn bạn sẽ được thực hiện với bên công ty/ ngân hàng cho vay vậy nên chúng tôi miễn trừ trách nhiệm đối với những vấn đề xảy ra với khoản vay của bạn.

Các sản phẩm bảo hiểm

Không có bất kỳ hoạt động PR hay quảng cáo cho sản phẩm bảo hiểm hay công ty bảo hiểm nào. Quyết định mua hay sử dụng gói bảo hiểm tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, chúng tôi chỉ cung cấp những thông tin cơ bản mang tính tham khảo, không khuyến khích hay ép buộc bạn thực hiện. Vậy nên mọi rủi ro hay tranh chấp bảo hiểm Financez.org không chịu trách nhiệm.

Bạn cần chấp nhận và tuân thủ các điều khoản được yêu cầu trên đây nếu như muốn sử dụng và truy cập webiste của chúng tôi.